جمعیت هلال احمر استان کردستان

شنبه 03 آبان 1399

آگهی مناقصه عمومی جمعیت هلال احمر استان کردستان

آگهی_مناقصه_عمومی

جمعیت هلال احمر استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه بسته های غذایی به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۳۴۱۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۹/۷/۲۴ می باشد .

موضوع : تهیه سبد های غذایی 

تعداد : ۲۱۰۰

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی

_مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت : حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۹/۷/۲۷

_ مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه :حداکثر تا ساعت ۸ مورخ ۹۹/۸/۸

_زمان تحویل فیزیکی پاکات : تا پایان ساعت اداری مورخ ۹۹/۸/۷

_زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۲مورخ ۹۹/۸/۸

نشانی و شماره تماس : سنندج _ خیابان اکباتان _ بالاتر از اداره کل آموزش و پرورش _ ساختمان ستادی جمعیت هلال احمر _ طبقه دوم _ معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴_۰۲۱

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کردستان

مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *