کردستان
امروز پنج شنبه  ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

✓ آگهی مزایده اجاره و فروش املاک

جمعیت هلال احمر کردستان در نظر دارد اجاره  22 مغازه و فروش 1.8 دانگ واحد تجاری را از ظریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) و با شماره مزایده 5001005341000005 و 2001005341000001 به صورت الکترونیک بارگذاری نماید.

✓مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/11

✓ مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/21

مشاهده ۵۱
/
۱۴۰۱/۰۸/۱۱- ۱۳:۲۰
/
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است